fortrydelsesret

Fortrydelsesret:

Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af ​​dig nævnt tredjemand, som ikke er transportøren, tog varerne i besiddelse eller, i tilfælde af delleverancer, sidste levering.

For at udøve din fortrydelsesret skal du kontakte A&G Handelsgesellschaft mbH, Quendorferstraße 24 i 48465 Schüttorf, info@fitgun.de , telefon: 01782644283 , ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Hvis du gør brug af denne mulighed, sender vi dig straks (f.eks. via e-mail) en bekræftelse på modtagelse af din tilbagekaldelse. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen vedrørende udnyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du fortryder denne kontrakt, skylder vi dig alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering end den, vi tilbyder, har valgt den billigste standardlevering) straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med dig. Du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først. Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af ​​denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på fjorten dage er udløbet. Vi vil under ingen omstændigheder afholde omkostningerne ved en returnering. Du skal kun betale for eventuelle værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og funktionalitet.