afdruk

Informatieverplichting volgens § 5 TMG.

A&G Handelsgesellschaft mbH
Quendorferstr. 24,
48465 Schüttorf,
Duitsland

UID-nummer: DE331463579
Registratie: Handelsregister
Registratienummer: HRB 214876
Griffierechtbank: Osnabrück

E-mail: info@fitgun.com

Toezichthoudende autoriteit
Rechtbank Osnabrück
Website van de toezichthoudende autoriteit
https://amtsgericht-osnabrueck.niedersachsen.de/startseite /
Adres van de toezichthoudende autoriteit
Kollegienwall 29-31, 49074 Osnabrück

Functie: e-commerce handel

Algemeen directeur
Julian Günther

Bron: gemaakt met de Impressum Generator van AdSimple in samenwerking met hashtagmann.de

EU-geschillenbeslechting

In overeenstemming met de Regeling online geschillenbeslechting in consumentenzaken (ODR-regelgeving), willen wij u informeren over het online geschillenbeslechtingsplatform (OS-platform).
Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie op http://ec.europa.eu/odr?tid=321215262. De benodigde contactgegevens vindt u hierboven in ons impressum.

We willen u er echter op wijzen dat we niet bereid of verplicht zijn om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website

We zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van de inhoud van deze website en streven ernaar om correcte en actuele informatie te verstrekken. Volgens de Telemediawet (TMG) §7 (1) zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor onze eigen informatie die wij beschikbaar stellen voor gebruik in overeenstemming met de algemene wetten. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de inhoud van deze website, met name die van derden. Als dienstverlener in de zin van §§ 8 tot 10 zijn wij niet verplicht om de informatie die u verzendt of opslaat te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten.

Onze verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik van informatie te blokkeren in overeenstemming met algemene wetten als gevolg van gerechtelijke of officiële bevelen blijven onaangetast, zelfs als we niet verantwoordelijk zijn volgens §§ 8 tot 10.

Als je problematische of illegale inhoud opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op zodat we de illegale inhoud kunnen verwijderen. De contactgegevens vindt u in het impressum.

Aansprakelijkheid voor links op deze website

Onze website bevat links naar andere websites waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. We zijn niet aansprakelijk voor gelinkte websites, aangezien we illegale activiteiten hadden en er geen kennis van hebben, we hebben dergelijke illegale activiteiten niet opgemerkt en we zouden links onmiddellijk verwijderen als we op de hoogte zouden zijn van illegale activiteiten.

Als u illegale links op onze website opmerkt, neem dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u in het impressum.

Auteursrechtverklaring

Alle inhoud van deze website (afbeeldingen, foto's, teksten, video's) valt onder het copyright van de Bondsrepubliek Duitsland. Vraag het ons voordat u de inhoud van deze website distribueert, reproduceert of exploiteert, zoals herpublicatie op andere websites. Indien nodig zullen we het ongeoorloofd gebruik van delen van de inhoud van onze site vervolgen.

Als u inhoud op deze website aantreft die het auteursrecht schendt, neem dan contact met ons op.

Afbeeldingscredits

De afbeeldingen, foto's en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De afbeeldingsrechten zijn eigendom van A&G Handelsgesellschaft mbH.

.