herroepingsrecht

RECHT OP ANNULERING:

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen of, in het geval van deelleveringen, de laatste levering.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u contact op te nemen met A&G Handelsgesellschaft mbH, Quendorferstraße 24 in 48465 Schüttorf, info@fitgun.de , telefoon: 01782644283 , door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan door ons wordt aangeboden, heeft u de goedkoopste gekozen standaardlevering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. In geen geval dragen wij de kosten van een retourzending. U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen vast te stellen.