Prawo odstąpienia od umowy

POLITYKA ANULOWANIA:

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła w posiadanie towary lub, w przypadku dostaw częściowych, ostatnią dostawę.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z A&G Handelsgesellschaft mbH, Quendorferstraße 24 w 48465 Schüttorf, info@fitgun.de , telefon: 01782644283 , poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie (np. e-mailem) prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania odwołania. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą wykonania prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje unieważnienia

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, będziemy Ci winni wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż oferowany przez nas, wybraliśmy najtańszy dostawa standardowa) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatniczych, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni. W żadnym wypadku nie ponosimy kosztów zwrotu. Musisz zapłacić tylko za utratę wartości towarów, jeśli ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.