Warunki świadczenia usług

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Ogólne warunki biznesoweäRegulamin (OWH) dlaponadzamówień nad Fitgun.de

Chcielibyśmy przedstawić Państwu nasze ogólne warunki. Dotyczy to wszystkich artykułów na naszej stronie internetowej. Zarówno do pistoletów do masażu, jak i innych przedmiotów. W przypadku zwrotu produkt nie może być brudny ani zakurzony. Uwzględniane są tutaj koszty czyszczenia i przetwarzania.1. Zawarcie umów i dostawy

1.1 Twoim partnerem umownym dla fitgun.de jest firma A&G Handelsgesellschaft mbH, która sprzedaje Fitgun marka trzyma i sprzedaje. Umowy są wyraźnie napisane i zawierane w języku niemieckim.

1.2 Klikając przycisk „Kup”, składasz wiążące zamówienie na produkty w koszyku i wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Fitgun Germany e-maili reklamowych dotyczących konkretnego produktu. Otrzymanie zamówienia potwierdzimy e-mailem niezwłocznie po wysłaniu zamówienia. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zamówienia zostaje zawarta wiążąca umowa. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie A&G Handelsgesellschaft. Wysyłka trwa zwykle 7-10 dni. W wyjątkowych przypadkach, gdy klient zostanie poinformowany, czas dostawy może wynosić do 28 dni.

1.3 Klikając przycisk „Kup”, akceptujesz niniejsze warunki i zawierasz wiążącą umowę.

1

1.4 Należy pamiętać, że wyjątkowo nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia zamówionego towaru, jeżeli towar został przez nas prawidłowo zamówiony, jednak nie zostały dostarczone prawidłowo lub na czas (kongruentna transakcja zabezpieczająca). Warunkiem jest również to, że nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępności towaru i niezwłocznie poinformowaliśmy o tej okoliczności. Ponadto nie możemy ponosić ryzyka zakupu zamówionego towaru. Jeśli towar jest niedostępny, natychmiast zwrócimy Ci już dokonane płatności.

1.5 Nie ponosimy ryzyka konieczności zakupu zamówionych towarów (ryzyko zakupu). Dotyczy to również zamawiania towarów, które są opisane jedynie pod względem ich rodzaju i właściwości (towary ogólne). Jesteśmy zobowiązani wyłącznie do dostarczania z naszego magazynu towarów oraz towarów zamówionych u naszych dostawców.

2. CENY I WYSYŁKA

2.1 Obowiązują ceny podane w ofercie w momencie składania zamówienia. Podane ceny są cenami końcowymi, co oznacza, że ​​zawierają obowiązujący niemiecki ustawowy podatek VAT. Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

2.2 Wysyłka na terenie Niemiec jest dla naszych klientów bezpłatna. Koszty wysyłki do innych krajów można znaleźć na stronie szczegółów.

3. PŁATNOŚĆ

3.1 Zasadniczo oferujemy karty płatnicze pierwszej klasy (przelew bankowy) oraz Paypal. Zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania dalszych opcji płatności lub ponownego ich usunięcia.

3.2 Otrzymasz wszelkie kredyty za pośrednictwem wcześniej wybranej opcji płatności.

4. Kody kuponów

4.1 Możesz wprowadzić kody kuponów na naszej stronie szczegółów przed złożeniem zamówienia.Te kody kuponów dają zniżkę na nasze produkty

4.2 Bony promocyjne można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko raz w ramach procesu zamówienia. Poszczególne marki mogą zostać wykluczone z kampanii kuponów.

4.3 Bony promocyjne można zrealizować tylko przed zakończeniem procesu składania zamówienia. Kolejne zaksięgowanie nie jest możliwe. Nie można łączyć kilku kuponów promocyjnych, chyba że uzgodniliśmy inaczej. A&G Handelsgesellschaft mbH zastrzega sobie prawo do usuwania kodów kuponów i tworzenia nowych.

5. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD ARTYKUŁÓW FITGUN

GDY ZAKUPUJESZ ELEMENTY FITGUN, MASZ USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Przede wszystkim chcielibyśmy poinformować, że możesz skorzystać z etykiety zwrotnej, którą możesz od nas otrzymać, jeśli zwracasz towar. Koszty zwrotu ponosi klient. A&G Handelsgesellschaft ponosi tylko koszty wysyłki do klienta. W przypadku zwrotu koszty przesyłki zwrotnej ponosi klient.

PRAWO DO ANULOWANIA:

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła w posiadanie towary lub, w przypadku dostaw częściowych, ostatnią dostawę.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z A&G Handelsgesellschaft mbH, Quendorferstraße 24 w 48465 Schüttorf, info@fitgun.de , telefon: 01782644283 , poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie (np. e-mailem) prześlemy Ci potwierdzenie otrzymania odwołania. Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą wykonania prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje unieważnienia

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, będziemy Ci winni wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż oferowany przez nas, wybrałeś najtańszy standard dostawy) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatniczych, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego. W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni. W żadnym wypadku nie ponosimy kosztów zwrotu. Ponosisz odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż niezbędny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

6.RZWROT

Automatycznie zainicjujemy wszelkie spłaty w ciągu 14 dni

na konto użyte do płatności Przy płatności fakturą i przedpłatą przelew zwrotny zostanie wykonany na konto, z którego został wykonany przelew. Jeśli zapłaciłeś przez PayPal lub kartę kredytową, zwrot zostanie dokonany na powiązane konto PayPal lub kartę kredytową.

7. PRAWNE MĘODPOWIEDZIALNOŚĆ I DALSZE INFORMACJE

PRAWNE MĘODPOWIEDZIALNOŚĆ I DALSZE INFORMACJE

7.1 Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.

7.2 Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem platformy EuropejskiegoäKomisji . Nie jesteśmy zobowiązani ani chętni do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.


.