avtryck

Informationsskyldighet enligt 5 § TMG.

A&G Handelsgesellschaft mbH
Quendorferstr. 24,
48465 Schuettorf,
Tyskland

UID-nummer: DE331463579
Register: Handelsregister
Registernummer: HRB 214876
Registreringsrätt: Osnabrück

E-post: info@fitgun.com

Tillsynsmyndighet
Osnabrücks tingsrätt
Tillsynsmyndighetens webbplats
https://amtsgericht-osnabrueck.niedersachsen.de/startseite /
Adress till tillsynsmyndigheten
Kollegienwall 29-31, 49074 Osnabrück

Arbetstitel: e-handel

Verkställande direktör
Julian Günther

Källa: Skapad med Impressum Generator från AdSimple i samarbete med hashtagmann.de

EU-tvistlösning

I enlighet med förordningen om onlinetvistlösning i konsumentfrågor (ODR-förordningen) vill vi informera dig om onlinetvistlösningsplattformen (OS-plattformen).
Konsumenter har möjlighet att lämna in klagomål till online Europeiska kommissionens tvistlösningsplattform på http://ec.europa.eu/odr?tid=321215262. Du hittar nödvändiga kontaktuppgifter ovan i vårt imprint.

Vi vill dock påpeka att vi inte är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Ansvar för innehållet på denna webbplats

Vi utvecklar ständigt innehållet på denna webbplats och strävar efter att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information. Enligt Telemedia Act (TMG) §7 (1) är vi som tjänsteleverantör ansvariga för vår egen information som vi gör tillgänglig för användning i enlighet med allmänna lagar. Tyvärr kan vi inte ta ansvar för korrektheten av något innehåll på denna webbplats, särskilt det som tillhandahålls av tredje part. Som tjänsteleverantör enligt 8 till 10 §§ är vi inte skyldiga att övervaka den information du överför eller lagrar eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Våra skyldigheter att ta bort information eller att blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar på grund av domstols- eller officiella order förblir opåverkade även om vi inte är ansvariga enligt §§ 8 till 10.

Om du upptäcker något problematiskt eller olagligt innehåll, kontakta oss omedelbart så att vi kan ta bort det olagliga innehållet. Du hittar kontaktuppgifterna i förlaget.

Ansvar för länkar på denna webbplats

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som vi inte är ansvariga för. Vi är inte ansvariga för länkade webbplatser, eftersom vi hade och inte har någon kännedom om olaglig verksamhet, vi har inte märkt någon sådan illegal verksamhet och vi skulle ta bort länkar omedelbart om vi blev medvetna om olagliga aktiviteter.

Om du upptäcker olagliga länkar på vår webbplats, vänligen kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna i imprinten.

Upphovsrättsmeddelande

Allt innehåll på denna webbplats (bilder, foton, texter, videor) är föremål för upphovsrätten i Förbundsrepubliken Tyskland. Fråga oss innan du distribuerar, reproducerar eller utnyttjar innehållet på denna webbplats, till exempel om du publicerar det på andra webbplatser. Vid behov kommer vi att åtala otillåten användning av delar av innehållet på vår webbplats.

Om du hittar innehåll på denna webbplats som bryter mot upphovsrätten, vänligen kontakta oss.

Bildkrediter

Bilderna, fotona och grafiken på denna webbplats är skyddade av upphovsrätt. Bildrättigheterna ägs av A&G Handelsgesellschaft mbH.

.