ångerrätt

AVBESTÄLLNINGSRÄTTEN:

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig nämnd tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning eller, vid delleveranser, den senaste leveransen.

För att utöva din ångerrätt måste du kontakta A&G Handelsgesellschaft mbH, Quendorferstraße 24 i 48465 Schüttorf, info@fitgun.de , telefon: 01782644283 , genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Om du använder detta alternativ kommer vi omedelbart (t.ex. via e-post) att skicka dig en bekräftelse på mottagandet av din återkallelse. För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal kommer vi att vara skyldiga dig alla betalningar vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (förutom de extra kostnader som följer av att du valt en annan typ av leverans än den som vi erbjuder, har valt den billigaste standardleverans) omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig. Du kommer under inga omständigheter att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varan eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Vi kommer under inga omständigheter att stå för kostnaderna för en retur. Du behöver endast betala för eventuell värdeförlust på varan om denna värdeförlust beror på hanteringen av varan som inte är nödvändig för att fastställa varans art, egenskaper och funktionalitet.